เกณฑ์การแข่งขันโต้วาที

ท.ณเมืองกาฬ
กลุมสาระวิชาภาษาไทย

3. การแข่งขันโต้วาที

3.1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

3.1.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1- 3

3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6   

                3.2 ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                                3.2.1 แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน

                                3.2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                                                2.2.1  ระดับชั้น ม.1- 3  จำนวน  1  ทีม 

                                                2.2.2  ระดับชั้น ม.4-6  จำนวน  1  ทีม

                3.3 วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

                                3.3.1  เนื้อหาสาระที่ใช้กำหนดญัตติแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม

                                3.3.2  ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รายงานตัวพร้อมจับฉลากคู่แข่งขัน

                               3.3.3  คู่แข่งขันทุกทีมจับฉลากญัตติการแข่งขัน 

                                3.3.4  เตรียมการแข่งขันก่อนขึ้นเวที ประมาณ  5  นาที  และดำเนินการแข่งขันตามญัตติ

ที่จับฉลากได้

                                3.3.5 แต่ละทีมใช้เวลาเกิน  หักนาทีละ  2  คะแนน

                                3.3.6 กำหนดให้แต่ละทีมบริหารเวลา  ภายในเวลา  12  นาที   ดังนี้

                                                1) หัวหน้าทีมพูดในช่วงเวลา  3  นาทีแรก

                                                2) ผู้สนับสนุน  2  คน ๆ ละ  3  นาที

                                                3) หัวหน้าทีมพูดสรุป  3  นาที

                3.3.7  อุปกรณ์ที่จัดให้

                               -  ป้ายฝ่ายเสนอ/ฝ่ายค้าน  กระดาษ A4

                3.3.8  อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง   -   ปากกา 

                3.4 เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 

                                3.4.1 การแปรญัตติ                                                                          5   คะแนน

                                3.4.2 วิธีการพูดโน้มน้าว                                                                   15  คะแนน

                                3.4.3 เสนอเหตุผลข้อเท็จจริงอ้างอิงได้เหมาะสมถูกต้อง                           20  คะแนน

                                3.4.4 พูดตามประเด็น                                                                        20  คะแนน

                                3.4.5 ลีลาน้ำเสียง/ท่าทาง                                                                  15 คะแนน

                                3.4.6 มารยาทในการพูด                                                                     5   คะแนน

                                3.4.7 หักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจน                                       15 คะแนน

                                3.4.8 ตรงตามเวลาที่กำหนด                                                                 5  คะแนน

3 .5 เกณฑ์การตัดสิน

                                                ร้อยละ   80 – 100                ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

                                                ร้อยละ   70 – 79                  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

                                                ร้อยละ   60 – 69                  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
                                ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร  เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

                3.6 คณะกรรมการการแข่งขัน  ระดับชั้นละ  3 – 5 คน                           

                คุณสมบัติของคณะกรรมการ

               -  เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                -  เป็นครูที่ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               -  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย

                ข้อควรคำนึง 

                -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

                -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

                -  กรรมการควรมีที่มาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

                -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับทีมที่ชนะในลำดับที่ 1-3

                สถานที่ทำการแข่งขัน

                ควรใช้สถานที่ทำการแข่งขันที่มีเวที  เช่น  ห้องประชุม

3.7 การเข้าแข่งขันระดับชาติ

3.7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด  ลำดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

1.7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน ให้พิจารณาลำดับที่ตาม   ลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณา 

เห็นควรมีการต่อยอดในระดับชาติ โดยการจัดค่ายพัฒนาทักษะการโต้วาที

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#เอกลักษณ์ไทย

หมายเลขบันทึก: 319552, เขียน: 11 Dec 2009 @ 13:47 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยมาตั้งใจอ่าน เกณฑ์การแข่งขัน โต้วาทีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากๆครับพี่อ้อย สำหรับมิตรภาพ
  • ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ รักษาสุขภาพนะครับ
  • รักและคิดถึงพี่อ้อยเสมอ