ในช่วงฤดูฝนนักวิจัยของศูนย์วิจัยฯ จะเดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่างไรน้ำนางฟ้าในธรรมชาติ เพื่อศึกษาการกระจายตัวและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังทำการสำรวจเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ปะปนอยู่ร่วมกับไรน้ำนางฟ้าในแหล่งน้ำว่าพบชนิดไหนบ้าง และมีปริมาณมากน้อยเพียงใด และทำการเก็บตัวอย่างไรน้ำนางฟ้าตัวเต็มวัยที่ แข็งแรง โตเร็ว และมีขนาดใหญ่มาเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สำหรับเพาะเลี้ยงในโรงเพาะเลี้ยงต่อไป หรืออีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าคือ การไปเก็บเอาดินที่แห้งในบริเวณแหล่งน้ำที่เคยพบไรน้ำนางฟ้าอาศัยอยู่มาทำการเพาะเลี้ยงได้ ซึ่งนักวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการศึกษาวิธีการนี้มาแล้ว ทำให้สามารถฟักไรน้ำนางฟ้าได้ผลดี และไข่ที่แห้งที่เหลือในดินยังสามารถที่จะพร้อมฟักได้อีกต่อไป ไข่ของไรน้ำนางฟ้าที่ฟักออกมาแล้วจะทำให้ได้สายพันธุ์ของไรน้ำนางฟ้าที่สมบูรณ์และแข็งแรงดี