วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 7. แฟ้มภูมิปัญญา

• นี่คือรูปแบบหนึ่งของ KA – Knowledge Assets
• วันที่ ๒๕ พค. ๔๙ ผมนั่งฟังคุณสร้อยทอง เตชะเสน – พี่ติ๊ก แห่งกองแผนงาน กรมอนามัย เล่าวิธีใช้ “แฟ้มภูมิปัญญา” ในการพัฒนาคน อย่างมีความสุข  
• ที่ประทับใจ คือ ไม่ใช่ทำ “แฟ้มภูมิปัญญา” เพื่ออวดตัวเนื้อความรู้ หรือตัวแฟ้ม เป็นเป้าหมายหลัก    แต่เป้าหมายหลักคือการพัฒนาคน   ใช้กระบวนการทำแฟ้มภูมิปัญญาเป็นอุบายในการชักชวนคนมาทำกิจกรรมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตนเอง
• ผมมองว่า พี่ติ๊ก ได้แสดงวิธีที่ผู้บริหาร (พี่ติ๊กเป็น CKO ของกอง   แต่ไม่ใช่ ผอ. กอง) ใช้ “แฟ้มภูมิปัญญา” เป็นเครื่องมือในการทำ coaching ให้ผู้เข้าร่วมประชุมภาคีจัดการความรู้ภาคราชการ ครั้งที่ ๓ ฟัง ในการประชุมที่กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๕ พค.
• ผมจะไม่เอาเรื่องเล่าของพี่ติ๊กมาเล่าต่อ   แต่จะตีความว่า สิ่งที่พี่ติ๊กเล่าเป็นเรื่องความรู้ฝังลึก ในการชักชวน คนในกองแผนงาน กรมอนามัยทำแฟ้มภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาตนเอง    เน้นที่เจ้าหน้าที่คนเล็กคนน้อย คนที่เคยได้ชื่อว่าไม่ค่อยทำอะไร    จนคนเหล่านี้เปลี่ยนจากคนไม่เอาไหน กลายเป็นคนที่เอาไหน    คือใช้กระบวนการทำ “แฟ้มภูมิปัญญา” เรียกเอาศักยภาพในคนออกมา เรียกเอาความมั่นใจตนเองในคนออกมาทำงาน ทำประโยชน์แก่หน่วยงาน และแก่ตนเอง
• ใครอยากรู้มากกว่านี้ ต้องไปถามพี่ติ๊กเอาเองครับ

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 2

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 3   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 4

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 5   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 6

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

นนทลี
IP: xxx.152.5.11
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ ขออนุญาติเชื่อมต่อ "พี่ติ๊ก" ตรงนี้ด้วยนะคะ อ่านเรื่องราวของ แฟ้มภูมิปัญญา ได้ก่อนที่ เปิดตัว แฟ้มภูมิปัญญา กองแผนงาน ค่ะ