หมู่ ๕ ในคลองเกิดสัจจะวันละ ๑ บาทแล้ว

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการที่ได้ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยประสานงานกลางทำให้ได้รับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของหมู่ที่ ๕ ว่าจะเริ่มดำเนินการสัจจะวันละ ๑ บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนแล้ว

เพราะเมื่ออาทิตย์ก่อนที่นัดประชุมเครือข่ายไม่ได้รับรู้เรื่องราวจากทางหมู่๕เลย พอขับรถผ่านไปเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ก็เลยตื่นเต้นตกใจ ผู้ใหญ่เทพรีบโทรถามเป็นการใหญ่

ดีเดย์การเปิดรับสัจจะจะเริ่มวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน ใกล้เต็มที ถามว่าหวังว่าจะมีสมาชิกเข้ามากี่คน ก็ประมาณ ๑๐๐ คนที่ตั้งความหวังไว้

การดำเนินการตั้งต้นโดยผู้ที่เข้าร่วมขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการศึกษาดูงานทั้งหมด ๒ ครั้งแต่มีพลังในการกระตุ้นให้ดำเนินการ ครั้งแรกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กลับมาก็คุยกันไป ๑ รอบไม่เกิดอะไร ต่อมาไปตราด คราวนี้เอาจริง ที่ทราบคือมีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงกับผู้ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จมาก่อนคือที่จังหวัด สงขลา

นับว่าการเข้าไปดำเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้มีผลต่อชุมชนอยู่ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆขึ้นในสังคมสำหรับตัวนักวิจัยเห็นว่าตุ้มแล้วกับการสร้างคนขึ้นมา ๑ คนให้มีความรู้และความกล้าตัดสินใจ และกล้าดำเนินการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)