สูตรต่างๆของฟิสิกส์

ต้องจำ

การเปลี่ยนหน่วย

  การเปลี่ยนคำอุปสรรค = เดิม/ใหม่

เช่น EX จงเปลี่ยน 0.000123 Mm เป็น nm

           = 0.000123x106 /10-9

           =0.000123x106+9

           =0.000123x1015

           =1.23x1015-4    =1.23x1011  nm

     EX  จงเปลี่ยน  345678900  mHz  เป็น  MHz

            =  3.456789x108 x10-3 /106

             = 3.456789x105-6  =3.456789x10-1  MHz

  การปรับเป็นพื้นที่  ปริมาตร ให้เทียบก่อน

 EX  จงเปลี่ยน  123 ตารางกิโลเมตรเป็นตารางมิลลิเมตร

           วิธ๊ทำ

                    เปลี่ยน km เป็น mm

                            = 103/10-3 =106

                           =  1 km2 = 106+6 =1012 mm2 

              123 km2             =  123x1012 = 1.23x102+12  =1.23x1014mm2

 

แรง

กฏของนิวตัน

การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แบบอื่นๆ

การเคลื่อนที่แบบหมุน

การสมดุล

งานและพลังงาน

โมเมนตัม

คลื่น

เสียง

แสง

ของไหล

กาซ

ความร้อน

แม่เหล็ก

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้ากระแส

อะตอมฟิสิกส์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กัมมันตรังสี

 มีต่อน่ะจ๊ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ฟิสิกส์ ม.ปลายความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ใจเย็นๆ แรงยกกำลัง มันยังไม่ลงตัว รอนะจ๊ะ