ห้องสมุดเสมือน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยยุค IT

ปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลของห้องสมุดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นรูปแบบชองการจัดการสาสรสนเทศได้เปลี่ยนไปทั้งที่อยู่ในรูป วัสดุไม่ตีพิมพ์ ตลอดจน e-books ทำให้การสืบค้นข้อมูลในและการอ่านหนังสือที่อยู่ในรูปออนไลน์นั้นไม่ใช่การหยิบจับต้วเล่มหนังสือที่เราคุ้นเคย หากเป็นการอ่านโดยการเปิดแฟ้มข้อมูล ซึ่งมีหลายบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อจัดจำหน่าย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดหามาเพื่อให้บริการแก่สมาชิกห้องสมุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Librarian KKUความเห็น (1)

สุกาญจนา
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 49-2ธ.ค.49 มีประชุม INNOPACที่ มข.