สืบเนื่องจาก < Link >

         ผมพบแต่ซากเศษไม้ที่มีรากติดมาด้วยครับ ทับถมกันเต็มไปหมด

         ลับแลเคยเป็นที่ที่มีแต่คนอยากมาอยู่ พอขับรถเข้ามาในเขตอำเภอก็จะรู้สึกถึงความร่มเย็นจากความอุดมสมบูรณ์ของสวนป่าบนภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและลางสาด

         ผมไม่พบท่อนซุงที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าแม้แต่น้อย

         ลับแล ณ วันนี้ เป็นอะไรที่มากกว่าคำว่า “น้ำท่วม” หรือ “อุทกภัย” ครับ

 
ภาพที่ 1 ภาพสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ขาดลง

 


ภาพที่ 2 ภาพกองเศษไม้ขนาดใหญ่ที่เกือบท่วมบ้านเรือน


ภาพที่ 3 ภาพกองเศษไม้ ไม่มีท่อนซุงอย่างที่เป็นข่าว


ภาพที่ 4 ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มและลอยมากับน้ำ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.