การดูแลสุขภาพฟันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนเราและมีข้อปฎิบัติมากมาย  จะขอเสนอข้อปฎิบัติที่สำคัญที่จะทำให้ฟันของเราอยู่กับเรานานๆ  ก่อนอื่นขอกล่าวถึงโรคที่ทำให้ฟันต้องถูกถอนไปในเวลาที่ไม่สมควรคือโรคปริทันต์(โรครำมะนาด) ซึ่งเกิดจากหินน้ำลายที่สะสมเกาะตัวอยู่ที่คอฟัน และจะมีผลทำให้เหงือกอักเสบและกระดูกรอบรากฟันถูกทำลาย จนทำให้ฟันโยกและหลุดไปในที่สุด  เพราะฉนั้นการที่เราแปรงฟันทุกวัน จะสามารถทำความสะอาดตัวฟันได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะฉนั้นจะเป็นการดีที่เราไปหาทันตแพทย์เพื่อการขูดหินปูนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อกำจัดต้นเหตุดังกล่าว  ก็จะทำให้ฟันของเราอยู่กับเราได้นานจนแก่เฒ่า