น้ำใจจาก อสวท. ต่อชาวอุตรดิตถ์

ผู้เข้าร่วมอบรม อสวท. ในวันนั้น กรุณารวบรวมเงินกันคนละเล็กคนละน้อยมามอบให้ผม (ในฐานะ ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มน.) รวมจำนวน 5,067 บาท เพื่อสมทบกับส่วนของ มน.

         วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 มีการจัดโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : ภาคเหนือตอนล่าง ที่โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก โดยมีคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรและคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแม่งาน

         มีวิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาช่วยดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ 400 คน

         ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และแจ้งกับที่ประชุมว่าขณะนี้ มน. กำลังหาทางช่วยเหลือพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ที่ได้รับอุทกภัยและกำลังรวบรวมเงินบริจาคเพื่อส่งไปช่วย

         ผู้เข้าร่วมอบรม อสวท. ในวันนั้น กรุณารวบรวมเงินกันคนละเล็กคนละน้อยมามอบให้ผม (ในฐานะ ผอ.คลินิกเทคโนโลยี มน.) รวมจำนวน 5,067 บาท เพื่อสมทบกับส่วนของ มน.

         ผมจะนำเงินที่ได้รับมอบทั้งหมดนี้ไปสมทบกับของชาว มน. และจัดส่งไปช่วยพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ที่ได้รับความเดือดร้อนตามเจตนาของทุกท่าน และขอขอบคุณในน้ำใจมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (2)

คลินิกเทคโนโย วท.
IP: xxx.185.68.5
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณทาง คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น จะเห็นว่า นอกจากนี้เรายังมีภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ท่านชมที่ http://www.clinictech.most.go.th/gallery2/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=4471

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.142.206
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์...
  • ขออนุโมทนากับคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมการอบรม อสวท. และท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ