ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี
ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร


Agenda Based Organization
ความจำเป็นของการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร คือ การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งใช้เวลาและต้นทุนจำนวนมาก ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการจะจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งเขตการทำงานที่ชัดเจน มีหน่วยงานย่อยจำนวนมาก  มีการทำงานเป็นขั้นตอนตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับล่าง ไม่มีการตัดสินใจได้ทันท่วงที การทำงานไม่ได้ยึดผลของงานเป็นหลัก แต่ยึดระเบียบปฏิบัติ รอการตัดสินใจตามขั้นตอน ไม่ได้ผลงานตามเป้า ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพและล่าช้า ถ้าเป็นองค์กรเอกชนอาจจะกล่าวได้ว่าผู้จัดการไม่เก่ง ไม่มีประสิทธิภาพ ต้องจ้างคนมาทำงานเพิ่มใหม่เรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลงานเท่าเดิม ต้นทุนด้านบุคคลเพิ่มขึ้น จะเพิ่มเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เพราะจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น จากความจำเป็นดังกล่าว หน่วยงานราชการจึงต้องมีการทบทวนระบบการทำงานใหม่ โดยใช้หลักการของการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ คือ การบริหารองค์กรต้องบริหารตามภารกิจเป็นหลัก(Agenda Based Organization) ทลายระบบหน้าที่รับผิดชอบตามขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุด เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างที่พลวัตหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจหลัก มีการทำงานเป็นเครือข่าย เป็นองค์กรเครือข่าย (Networking Organization) ยิ่งในระดับสูงขององค์กร ยิ่งจะไม่มีเส้นแบ่งเขตหน่วยงาน เมื่อมีการประสานการทำงานกันมากขึ้น โครงสร้างองค์กรจะเป็นแบบแนวราบ(Flat Organization) ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานแทนกันได้และเป็นทีมทำงาน องค์กรก็จะได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในการปรับปรุงโครงสร้างจึงต้องกำหนดภารกิจหลัก ผลงาน และเป้าหมายขององค์กร ถ้าผู้อ่านอยากเห็นการปรับโครงสร้างองค์กร ลองคิดว่าองค์กรของเราไม่มีสำนัก กอง งาน หน่วย แล้วจัดระบบการทำงานใหม่ โดยยึดภารกิจ กิจกรรมและผลงานเป็นหลัก จะทำให้ผู้อ่านมองเห็นหนทางการปรับปรุงโครงสร้างและจะเข้าใจระบบการทำงานได้ง่ายขึ้น ปรับตัวได้เร็วขึ้น โดยไม่ยึดติดกับตำแหน่งที่กำหนดไว้กับโครงสร้างเดิม
หมายเลขบันทึก: 31623เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2006 07:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2012 23:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

การทำงานแบบแนวราบหรือการทำงานเป็นโครงการแบบ Matrix เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งคะ

แต่ สิ่งที่ควรคำนึงด้วยคือไม่ควรทำลายขวัญ กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานเดิม จากการปรับโครงสร้างด้วย นะคะ

 

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ รอรับแจกเสื้อทีมKM มข เร็วๆนี้ บอกต่อๆๆๆด้วยครับ

   http://gotoknow.org/pichai3

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี