การมีครอบครัว  คงเป็นกฏธรรมชาติ

แต่การแต่งงาน  คงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมา  ผมก็ไม่ทราบชัดเจนเหมือนกันว่าเพื่อเหตุผลใดเป็นแน่แท้

และแล้ววันหนึ่ง  ก็ถึงวาระของผม     22  มกราคม 2548    ทั้งนี้  เพื่อให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อ พ่อ-แม่ พี่น้อง  ญาติๆของฝ่ายเจ้าสาว   

งานครั้งนั้น  เป็นงานเล็กๆครับ    แต่ "ความรัก...และความรับผิดชอบ"  ไม่เล็กตามงานนะครับ