ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงงานทางด้านหัตถกรรมชั้นยอดของชาวอุบลฯ ซึ่งถ้าหากเอ่ยถึงงานแกะสลักเทียนหรือขี้ผึงแล้ว ทุกคนคงรู้จักฝีมือของชาวจังหวัดอุบลฯ เป็นอย่างดี

     ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี ซึ่งแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญ
ทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ของชาวเมืองอุบลฯ และยังเป็นการสร้างสรรผลงาน  ทางด้านงานแกะ ให้พัฒนาก้าวต่อไป อันเป็นชื่อเสียง ให้ชาวพุทธศาสนิกชนทุกรุ่น ได้รู้จักงานแกะเทียนที่ยิ่งใหญ่ ของที่นี่