...ได้ยินข่าวเกิดอุทกภัย โคลนถล่ม  และได้รับความเสียหายมากก็คือ อำเภอลับแล

รูู้สึกว่าการที่มนุษย์พัฒนาโลกใบนี้มากๆ แต่มีคนบางกลุ่มที่เห็นแก่ตัว ตัดไม้ทำลายป่า

จึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น  ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย สูญเสียที่พักและบุคคลในครอบครัว

ได้แต่ส่งกำลังใจให้สู้ชีวิต...เพราะเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องเจออุปสรรคไม่มากก็น้อย

ขอให้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป....สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง...