กองทุนฯที่เรารัก

ขอให้กรรมการทุกคน มีจิตวิญญาณแห่งการเสียสละ เพื่อองค์กร กรรมการ และสมาชิกต่อไป

                 ¨กองทุนฯ ที่เรารัก ¨

                                                                 .....คุณลำดวน

           

            “กองทุนสวัสดิการชุมชน” ได้ยินครั้งแรก ก็นึกว่าเป็นกองทุนของฝ่ายรัฐจัดตั้งขึ้น แต่พอมาศึกษาดูก็รู้ว่า เป็นกองทุนที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นมา และช่วยกันบริหารจัดการ โดยผู้เป็นสมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นกรรมการของกองทุนฯ นี้ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2548 เข้ามาตอนแรกๆ ก็เจอปัญหาหลายๆ อย่าง คิดท้อเหมือนกัน คนทุกคนความคิดไม่เหมือนกัน บางคนยังมีความคิดติดยึดอยู่กับ “เศรษฐกิจตัวใครตัวมัน” ฉะนั้นเราต้องเชื่อใจกัน ให้ความไว้วางใจกัน และอีกอย่างคือ “กรรมการต้องเข้มแข็ง เสียสละ มีเวลา” ประธานของกลุ่มเราเป็นคนดี มีความอดทน รู้ปัญหา ใจเย็น และรู้จักแก้ไขปัญหา แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี การดำเนินการของกลุ่ม จึงถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร
            ข้าพเจ้าอยากให้กรรมการทุกคน ทุกกลุ่ม มีความเชื่อมั่น ความเสียสละ การทุ่มเทแรงกาย แรงใจที่จะทำงานตรงนี้ ที่จะเป็นปัจจัยในการบุกเบิก ทำงานใดไม่หวังผลตอบแทนในช่วงเริ่มต้น และถึงจะได้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย เราควรพอใจ และเราจะยกผลประโยชน์อันควรเป็นของตนให้แก่ชุมชน / สังคม
            เพราะตามปกติธรรมดา การลงแรงทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมต้องได้ผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต หรือค่าจ้าง / เงินเดือน ถ้าเราลงแรงทำงานมาก ก็ได้ค่าตอบแทนมาก แต่นี้คือ “การทำงานของเรา เป็นการที่ทำงานเพื่อเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างทุนทางสังคมในกลุ่มของชุมชนของเรา ของผู้นำกรรมการ” ถ้าทุกคนมีความคิดอย่างนี้ในกรรมการทุกคน กลุ่มสวัสดิการของเราก็จะประสบความสำเร็จ ขอให้กรรมการทุกคน มีจิตวิญญาณแห่งการเสียสละ เพื่อองค์กร กรรมการ และสมาชิกต่อไป...
            เอาล่ะ...พูดถึงกองทุนฯ มามากแล้ว มาพูดถึงปัญหากันบ้าง ข้าพเจ้ามีหน้าที่เกี่ยวกับ เก็บข้อมูลต่างๆ ลงคอมพิวเตอร์ มีปัญหามากมายสารพัน ต้องทำย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนฯ ใหม่ๆ จนถึงปัจจุบัน ช่วงก่อนๆ การเขียนใบเสร็จ หรือการลงเอกสารทำไปแบบชาวบ้าน พอมาลงคอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้งโปรแกรมไว้แล้ว มันไม่ลงตัว พยายามคิด พยายามปรึกษากับท่านประธาน และผู้มีประสบการณ์ ทุกๆ วัน ข้าพเจ้าจะต้องมาทำงาน เช้า – เย็น แต่ก่อนเราไม่ได้ทำงาน เราอยู่สบายๆ พอมาเจอปัญหาหลายๆ อย่าง ก็ท้อถอยเหมือนกัน เอ๊ะ...เราจะทำไปทำไม? ทำไปก็ปวดหัวเปล่า ค่าตอบแทนก็น้อย เวลาก็ไม่ค่อยมีให้ครอบครัว วันๆ มาขลุกอยู่แต่กองทุนฯ คิดอยากจะลาออกเหมือนกัน กรรมการบางคนไม่มาช่วยเราทำงาน ยังพูดยุแหย่ “ว่า...ยังงั้น...ยังงี้บ้าง” อยากให้เขามาทำตรงนี้จังเลย แต่ก็ยังดีที่มี “ท่านประธาน” คอยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา เออ...เราก็มานั่งคิด ในเมื่อเรามีความรู้ตรงนี้ เราไม่ได้ใช้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย!! สู้เรามาทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ดีหรือ!! ปัญหาทุกอย่าง ถ้าช่วยกันแก้ไข ก็คงผ่านไปได้ด้วยดี จึงยึดสู้ต่อไป และตั้งใจทำงานมาจนทุกวันนี้ ไม่ใช่ปัญหาจะหมดนะคะ...มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้น แต่เราก็ยังมีความคิดที่จะเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม ใครจะว่ายังไงก็ช่างเขา เราทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอแล้ว เพื่อให้ชุมชนเราเข้มแข็ง ถ้าเรามัวแต่จะอ่อนไหวไปตามคนโน้น คนนี้ ทุกครั้งไป แล้วเมื่อไรกรรมการของกองทุนฯ เราจะมีประสิทธิภาพสักที หันหน้ามาคุยกันเถอะค่ะ...แล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดี!!!

*****************โปรดติดตามตอนต่อไป*****************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-maeprikความเห็น (0)