OM Sharing Day 3rd


ในระยะเวลาหลายปีที่ครูใหญ่ได้เข้าไปพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่เปลี่ยนแปลงไปทีละขั้นละตอน แต่อาศัยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดจนชาวบ้านและคนทั่วไปยอมรับ และร่วมกันสร้างและพัฒนาหมู่บ้านของตน

20/11/09
OM Sharing Day3rd

เมื่อวานวิทยากรนัดหมายว่าวันนี้ จะเริ่ม 8.30
แล้วเมื่อวานมีทีมเล็กๆ ไปทัวร์สะพานในกรุงเทพมา กลับมาซะดึกเลย
โรงแรมอยู่แถวสะพานพระราม 5 เมื่อคืนได้ไปทัวร์สะพาน พระราม 7 พระราม 8 มา
ขับรถเที่ยวกันข้ามฝากทีเดียว

เริ่มเช้าวันใหม่ด้วย ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อย วิทยากรสอนเกมใหม่เป็นการเรียกสติให้กลับมาในช่วงเช้า
เกมที่ว่าคือ ให้นั่งเป็นวงกลม แล้วใครที่ถูกเรียกชื่อ คนนั่งข้างต้องตีเข่าเจ้าตัวไปเรื่อยๆ จนกว่าเจ้าตัวจะเรียกคนอื่นต่อ
โดยการนั้นจะไม่เรียกธรรมดา เช่น เอ รัก บี คนที่นั่งข้าง บี ก็ต้องตีเข้าบี จนกว่าบีจะเรียกชื่อคนต่อไป
สนุกดีครับ เป็นเรียกสมาธิที่ดี

อ่อ ลืมไปอีกเกมครับ เมือวาน มีเกมนับเลขเป็นชื่อสัตว์
เราเริ่มนัลบเลขไปเรื่อยๆ เมื่อเลข 2 4 และ 6 ตกอยู่ที่มใคร คนนั้น ต้องพูดเป็นชื่อสัตว์ออกมาเช่น
นับ 1 แล้วต่อด้วย นก แล้วต่อ 3 แล้วต่อด้วย ไก่ แล้วต่อด้วย 5 แล้วต่อด้วยเป็ด แล้วต่อด้วย 7 8 9 10 11 แล้วต่อด้วย กา
แบบนี้ เป็นต้น ในตัวนับตัวนั้นถ้ามี 2 4 6 ก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อสัตว์ ฉะนั้นเมื่อถึงช่วงเลข 20-29 ก็จะมีแต่ชื่อสัตว์ทั้งนั้นเลย
สำหรับครั้งนี้ นับได้มากสุด น่าจะอยูที่ 29 ครับ แต่กว่าจะได้ก็หลายรอบอยู่เช่นกัน

เข้าเรื่องดีกว่าครับ
กิจกรรมช่วงเช้าคือการนำเสนอการปรับเปลี่ยน PM จากเมื่อวาน
หลายกลุ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้น วัดได้ชัดเจนขึ้น
ส่วนใหญ่ยังสับสนเรื่อง SP และ OP แต่ก็สามารถสรุปคร่าวๆได้ว่า

ใคร   --> ทำอะไร
BP    --> SM
SP    --> OP

พูดง่ายๆคือ BP คือผู้ทำ SM คือจะทำอย่างไร เช่นเดียวกันกับ SP คือใคร แล้วคนนั้นทำอะไรก็คือ OP

มีข้อคำถามว่า SM ทำบ่ายๆจนกลายเป็น OP ได้หรือเปล่า อันนี้ ยังไม่เคยกรณีจึงต้องทดลองกันต่อไปครับแต่ส่วน
SP จะกลายเป็น BP ได้มั้ย อันนี้ มีหลายส่วนแล้ว เพราะเห็นว่า เออ งานนี้นะ น่าสนใจ เราลงไปเล่นด้วยดีกว่า SP ที่เราคิดว่า จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้ กลับกลายเป็นผู้ที่มาให้เราเปลี่ยนและตั้งใจซะด้วย

สำหรับ G2K หลังจากนำเสนอเสร็จ ได้มีข้อเสนอแนะว่า
-ถ้าเราสามารถวัดการเข้าใช้งานแยกของคนทั่วไปและสมาชิกได้ก็น่าจะดี
-เมื่อกลับไปปรับ PM ใหม่แล้ว ก็อย่าลืมดู SM ด้วยนะ ว่าสอดคล้องกันหรือเปล่า
(-) เพิ่มเติมวิทยากรบอกว่ากล้านำเสนอ กล้าพูดมากขึ้น -->ก็ตอนที่อบรมตอนแรกนั้น เจ๊ใหญ่ไปด้วย เราจึงไม่พูดอะไรมาก ยังเด็กๆอยู่ แต่ตอนนี้ฉายเดี่ยวแล้ว ไม่พูดไม่ได้ ขนาดพูดแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องกัน แล้วถ้าไม่พูดจะขนาดไหนครับ??

ก่อนจะ AAR
วิทยากรให้ดูวีดีโอเรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"
เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า OM มันอยู่ในทุกที่ ครูใหญ่ในเรื่องก็ทำงานแบบ OM เพียงแต่ไม่ได้เขียนออกมาเป็นกระดาษเท่านั้นเอง
เริ่มจาก มี Vision ที่แน่ชัดในการที่จะแก้ไขความยยากจนให้กับหมู่บ้านโดยผ่านการสอน
เริ่มทำงานที่ละขั้น ใครไม่เห็นคุณค่า ไม่สนใจไม่เป็นทำเองได้ ทำเองก่อน พอทำแล้วมีคนเห็นคนก็เริ่มเข้ามาช่วย
และมีกลยุทธ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านที่แยบยลคือ ให้ไก่เป็นรางวัลแก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน และบอกว่าจะให้คะแนนเพิ่มเติมด้วย ถ้าไก่ที่เลี้ยงเจริญเติบโตดี พ่อแม่จึงต้องเลี้ยงไก่ให้ลูก เลี้ยงไปเลี้ยงมามีไข่ก็เอาไปขายได้ มีรายได้เข้ามา
ต่อมาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงผึ้ง ก็เลยเลี้ยงผึ้งกันทั้งหมู่บ้าน ทางการเห็นความสำเร็จต่างๆ จึงเข้ามาช่วยเหลือ ตั้งแต่การสร้างอาคารเรียนเพิ่ม แนะนำการเลี้ยงไก่ที่ดี
ยังรวมถึงเลี้ยงวัวอีก
สรุป
ในระยะเวลาหลายปีที่ครูใหญ่ได้เข้าไปพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่เปลี่ยนแปลงไปทีละขั้นละตอน แต่อาศัยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดจนชาวบ้านและคนทั่วไปยอมรับ และร่วมกันสร้างและพัฒนาหมู่บ้านของตน

ข้อคิดที่ได้จากวีดีโอเรื่องนี้คือ
-ทำเป็นขั้นเป็นตอน
-ทีละก้าว
-ฝันใหญ่
-ทำเองลงมือก่อนเป็นตัวอย่าง
-ไม่ติดกับแผน
-กลยุทธ์แยบยล
-คิดสร้างสรรค์
-ภาวะผู้นำ
-บุคลิกภาพ

ดูแล้วนึกถึงตนเอง ว่าวันนึงเราจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่??

AAR ทิ้งท้าย
-สิ่งที่คาดหวัง
-หลายกลุ่มไม่ได้คาดหวังอะไรมาก เพราะเพิ่งเรียนรู้ OM
-หลายกลุ่มคาดหวังการประเมินผล
-หลายกลุ่มคาดหวังได้รู้จักเพื่อนใหม่

สิ่งที่เกินคาด
-เครือข่าย
-ได้เรียนรู้ OM จากกลุ่มอื่นๆ
-ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OM มากขึ้น
-ได้รู้ว่าทีมอื่นได้มีการทำจริงจตามเส้นทางของ OM ไปได้ไกลทีเดียว

สิ่งที่ต่ำกว่าคาด
-การประยุกต์ใช้เรื่องการประเมินผล

สิ่งที่จะกลับไปทำต่อ
-ปรับ OM ของทีมให้ดีและเหมาะสมขึ้น
-ติดตามและประเมินผลในแต่ละโปรเจคให้ได้ (ถ้าเวลาอำนวย และได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-ถ้ามีโอกาสจัดงาน Sharing ลักษณะนี้อีก อยากให้จัดทีมงานที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน เผื่อจะได้เข้าใจในมุมเดียวกัน เพราะในงานนี้
-ถ้ามีกลุ่มที่ได้มีความคืบหน้าในลักษณะเดียวกัน จะได้ Share กันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นคำสำคัญ (Tags): #om#outcome map
หมายเลขบันทึก: 315392เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2009 22:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 10:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ของแนทจบแล้ว

ของผมคงอีกหลายวันกว่าจะเขียนจบ

เอ..หรือโยงให้มาอ่านบันทึกนี้ดี จะได้ไม่ต้องเขียนบันทึกเอง

รู้สึกช่วงหลังๆนี่ ได้ติดหัวมาเหมือนๆกันครับ

  • สวัสดีครับ หมอเต็ม
  • ของคุณหมอน่าจะเขียนได้ชัดและอธิบายได้ดีกว่าผมนะครับ
  • แต่ลิงก์มา ลปรร กันกับท่านอื่นเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี