มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ติดต่อ

  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2552) ของสภาวิชาชีพบัญชี

เพื่อเสนอให้นักบัญชีแสดงความคิดเห็น

ก่อนประกาศใช้

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การรวมธุรกิจ

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สัญญาประกันภัย

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าสินแร่          

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 
       เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก

      ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 
       เรื่อง ส่วนงานปฏิบัติการ

 

 

ที่มา  สภาวิชาชีพบัญชี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาตรฐานการบัญชี

หมายเลขบันทึก: 315351, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 22:45:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาตรฐานการบัญชี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)