การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เดิมนั้นการวิจัยทางการพยาบาล (ตามต้นฉบับ)จะใช้วิธีการวิจัยในกลุ่มสังคมวิทยา จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ต่อมาก็ให้ความสนใจด้านมนุษยวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร์มากขึ้น

การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล :
รูปแบบและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

Madeleine Leininger *: ผู้เขียน
อนุชา หนูนุ่น : ผู้แปล

     นับตั้งแต่มีการค้นพบวิธีการศึกษาวิจัยแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม และได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการพยาบาล ซึ่งเป็นความสำคัญที่ท้าทายอยู่ในทุกวันวันนี้ เดิมนั้นการวิจัยทางการพยาบาลจะใช้วิธีการวิจัยในกลุ่มสังคมวิทยา จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ต่อมาก็ให้ความสนใจด้านมนุษยวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร์มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานวิจัยและวิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ของกลุ่มนักวิจัยทางการพยาบาล จึงเป็นเหตุให้มีการค้นพบวิธีการในการที่จะตอบคำถามหรืออธิบาย ความไม่เข้าใจทั้งหลายให้กระจ่างขึ้น ด้วยระเบียบวิธีที่ใหม่ ๆ และแตกต่างไปจากเดิมอยู่เรื่อย ๆ การศึกษาวิจัยในรูปแบบชาติพันธุ์วรรณนา และชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล ในปัจจุบันนี้เชื่อว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่นักวิจัยทางการพยาบาลจะสามารถนำมาใช้ในการตอบคำถามวิจัย โดยคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาต่อ ๆ ไป ซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือการสังเกตข้อมูลจากภาคสนาม หรือข้อมูลดิบจากผู้ให้ข้อมูล แล้วนำมาดำเนินการในขั้นต่อ ๆ ไป จนสามารถอุปมานจากสิ่งที่พบเห็นเหล่านั้นได้ แนวคิดของระเบียบวิธีการวิจัยดังกล่าว คือการสรุปจากสิ่งที่กว้างใหญ่ลงไปในแต่ละระดับถึงระดับกลาง และสรุปสุดท้าย เป็นสิ่งเล็กที่สุดที่ศึกษาวิจัย วิธีการดังกล่าวจะทำให้สามารถตอบคำถามวิจัยของนักวิจัยทางการพยาบาลได้ดีและลึกเฉพาะลงไป การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนา ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับการวิจัยทางการพยาบาลอยู่ ทั้ง ๆ ที่มีความจำเป็น จึงควรที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการดังกล่าว เพื่อตอบคำถามวิจัยทางการพยาบาลที่มีอย่างในปัจจุบัน

     ความเข้าใจในวิธีการทางชาติพันธุ์วรรณนาและชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล นั้นก็เพื่อทำความเข้าใจในลักษณะของข้อเท็จจริงโดยทั่ว ๆ ไป และในความเป็นไปของโลก วิถีชีวิตของมนุษย์ โดยการรวบรวมเอาข้อมูลอย่างมากมายและอย่างผสมกลมกลืนเข้ามา ทั้งจากสถานที่ บรรยากาศ พิธีกรรม หรือรูปแบบ ต่าง ๆ แล้วใช้วิธีการดังกล่าว เพื่อตอบคำถามว่า “อะไร” “ทำไม” และ “อย่างไร” ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ความรู้สึก และพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยวิธีการสังเกตอย่างเฉพาะเจาะจง สัมภาษณ์เจาะลึก และระดับของการมีส่วนร่วมตามปกติอย่างเป็นธรรมชาติของพวกเขาเอง ซึ่งทั้งสองวิธีการดังกล่าวข้างต้นคือ วิธีการทางชาติพันธุ์วรรณนาและชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล นั้น เป็นการศึกษาการดำรงชีวิตและประสบการณ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้ว่าความต้องการที่แท้จริง หรือการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนั้นเป็นอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่ ทั้งในสถานการณ์ที่แตกต่าง หรือเหมือน ๆ กัน อันจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปจัดการในการให้บริการด้านการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมต่อไป

     จากนี้ต่อไปก็จะได้แบ่ง การนำเสนอออกเป็นสองส่วนสำคัญ ส่วนแรกคือ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาและชาติพันธุ์วรรณนาทางการพยาบาล และส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ดาวน์โหลด ได้ที่นีครับ http://gotoknow.org/file/chinekhob/EthnonursingI.zip  หมายเหตุ : นำเสนอเฉพาะส่วนที่ 1 สำหรับส่วนที่ 2 ยังแปลไม่สมบูรณ์ต้องขออภัยด้วย และจะรีบให้เสร็จในเร็ว ๆ นี้

     * PhD, LHD, DS, PhDNsc, FAAN, CTN, RN, FRCA, internationally recognised as an educator educator, author, theorist, researcher and consultant in transcultural nursing, comparative human care, qualitative research methods and culture care theory.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (5)

ปลาทอง
IP: xxx.24.145.193
เขียนเมื่อ 

น่าสนดี เป็นวิธีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของมนุษย์เป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ดี ต้องขอขอบคุณผู้แปลที่ช่วยแปลให้อ่านค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยค่ะ

แปลเสร็จแล้ว น้องขออ่านคนแรกได้ไหมเนี่ย

..ได้ใช้แน่ ๆ เลย..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณปลาทอง
  • มาทิ้ง คห.ไว้ตั้งนานแล้ว แต่เป็นช่วงที่ผมไม่ได้ตอบเลยนะครับ 
  • ขอบคุณครับที่แวะเข้ามาอ่าน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณน้องวิไลวรรณ

  • อย่างน้อง Inter ต้องแปลต่อเอง แล้วเอามาฝากด้วยนะครับ
  • สรุปไว่าดาวน์โหลดไปได้ไหมครับ  http://gotoknow.org/file/chinekhob/EthnonursingI.zip 
  • หากไม่ได้ยังไง ก็บอกนะครับ 

ผู้สนใจ
IP: xxx.49.51.200
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่ช่วยแปลมาให้ค่ะ รออ่านส่วนที่เหลืออยู่นะคะ