จากบันทึกนี้ ไปดูชาวนาเขาลดต้นทุนการทำ "นาแปง" โดยไม่ไถ-ไม่หว่าน สองวันก่อนได้ไปติดตามผลการทำนาแบบไม่ไถ-ไม่หว่านของเกษตรกรที่ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในภาพรวมของการทำนาแบบล้มตอซังแปลงนี้ พบว่า

  • ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

  • ออกรวงเร็วกว่าการปลูกแบบนาหว่านน้ำตมของชาวบ้านโดยทั่วๆ ไป

  • การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก

  • ต้นข้าวที่มีไม่มากในบางแปลง(เนื่องจากไม่ได้หว่านซ่อม) พบว่าต้นข้าวก็แตกกอมาชดเชย กอใหญ่

มีภาพมาเปรียบเทียบให้ดูถึงการเจริญเติบโตของข้าว ที่ได้จากการทำนาที่ไม่เผาฟาง ไม่ไถ และไม่หว่าน ไม่ใช้ยาคุมหญ้าครับ..

ภาพที่ 1 ภาพในมุมกว้าง การเจริญเติบโตของต้นข้าวในระยะเวลาที่ห่างกันประมาณ 60 วัน


ภาพเมื่อเดือนกันยายน 2552


11 พฤศจิกายน 2552

ภาพที่ 2 ภาพใกล้ๆ ให้เห็นต้นข้าว


ภาพเมื่อเดือนกันยายน 2552


มุมเดียวกันเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552

คงประมาณเดือนธันวาคม ข้าวแปลงนี้คาดว่าคงจะเก็บเกี่ยวได้ ผมคงจะได้ลงไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรและเก็บข้อมูลในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่/แลกเปลี่ยนแก่เกษตรกรที่สนใจที่จะลดต้นทุนการปลูกข้าว วิธีการทำนาแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ซึ่งการปลูกข้าวในลักษณะของการล้มตอซังนี้แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ยังไม่มีเกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติและมีข้อมูลเพียงพอในเขตพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร มากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรว่าสามารถทำได้ และลดต้นทุนได้จริง

น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีของการทำนาแบบต้นทุนต่ำ ที่คนที่มีอาชีพเป็นนักส่งเสริมการเกษตรอย่างพวกผมจะได้ใช้ประโยชน์ในการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต ... แต่การนำไปสู่การปฏิบัติก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรเองที่จะตัดสินใจ....

บ้นทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

สิงห์ป่าสัก 13 พ.ย. 2552