วันนี้มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งคืออาจารย์ตาหยูสุดหล่อ

ถามถึงวันสำคัญทางด้านสุขภาพไว้ว่านอกจาก

วันที่  14 พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งเป็น

วันเบาหวานโลกแล้วมีวันที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพวันไหนอีก 

ก็เลยถือโอกาสเอาวันสำคัญทางสาธารณสุขมานำเสนอเสียเลย 

ว่าแต่แต่ละท่านมีความเห็นต่อวันต่างๆอย่างไรบ้างเอ่ย 

ใครมีประสบการณ์ใดๆในวันต่างๆเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ 

และขอบคุณอาจารย์ตาหยูสำหรับคำถามนะคะ

วันสำคัญ...ทางสาธารณสุขมีดังนี้ค่ะ

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (รณรงค์อุบัติเหตุ) 16 มกราคม วันราชประชาสมาสัย

วันพฤหัสสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็น วันไตโลก


20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก

7 เมษายน วันอนามัยโลก        13 เมษายน วันผุ้สูงอายุ  

14 เมษายน วันครอบครัว        30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค

8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ      26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

11 กรกฎาคม วันประชากรโลก

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

10 กันยายน วันฆ่าตัวตายสากล  

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ 24 กันยายน วันมหิดล,

อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก

1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล    10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก

12 ตุลาคม วันโรคข้อสากล 16 ตุลาคม วันอาหารโลก

21ตุลาคมวันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ,วันกระดูกพรุนโลก

พุธที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันถุงลมโป่งพองแห่งโลก (World COPD Day)

เสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันคนพิการ

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก

อาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของโลก

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

27 พฤศจิกายน วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ,วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก   3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ , วันอาสาสมัครสากล

10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

31 ธันวาคม วันสิ้นปี (รณรงค์อุบัติเหตุ)