ICT Frame work 2020 ด้านสังคม


ICT Frame work 2020 ด้านสังคมควรมีการวางกรอบเพื่อให้นโยบายได้ขับเคลื่อนไปยังทิศทางที่ถูกต้องและตรงเป้าหมาย

ICT Frame work 2020 ด้านสังคม

               นโยบายเป็นมาตรการหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ทุกองค์กร ในกระทรวงเทคโนโลยี ก็เช่นกัน  วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมฟัง เกี่ยวกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย ICT  2020  ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคสังคมมีองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับไอที  เข้ามาร่วมกันระดม เสนอความเห็น เกี่ยวกับแนวโน้มความน่าจะเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

            ยกตัวอย่างความเห็น

            ความเห็นของ อ วิจารณ์ พานิช ท่านให้ความเห็นว่า  ควรให้ความสำคัญ และ คำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  นอกจากนี้ ยังส่งเสริม ICT ในด้านเนื้อหาความรู้ Available  ว่ายังมีข้อมูลอีกมากมายที่ยังไม่มีใครสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์   พร้อมทั้งเสนอให้ กระทรวงเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุน โดยนำผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  และเพื่อให้เกิด Social networking มากขึ้น  ท่านได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ Gotoknow ว่า มีหลายคนที่อ่านบล็อก กันไปมา แล้วยังไม่เคยเห็นหน้ากันก็มี แต่เทคโนโลยีก็เป็นตัวสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกัน จนบางครั้ง กลายเป็นคนในสังคมเดียวกัน ก็มีอยู่บ่อยครั้ง เป็นต้น

            ความเห็นของคุณ มณเฑียร  บุญตัน   ก็เสนอให้เล็งเห็นถึง สังคมฐานสิทธิที่ต้องมีวางกรอบ วางกติกาทางสังคม โดยนำ กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นฐาน เพื่อให้ ฐานสิทธิ และฐานความรู้ เดินไปควบคู่กันในอนาคต  อีกทั้ง ICT ควรจะตอบโจทย์ความหลายหลายทางสังคมให้ได้ เพื่อรองรับการเข้าถึงของคนที่หลากหลาย Universal Design  คือ การออกแบบที่รองรับความหลากหลายทางสังคม ให้มีมากขึ้น

            ความเห็นของอาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์   ควรเปลี่ยนจาก E-society ให้เป็น U-society เพื่อเปิดสังคมให้กว้างขึ้น เป็นการสร้างสังคมเพื่อการเรียนรู้  และ ทำให้ทุกคนเป็นเจ้าของเรื่องราว เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม ได้จาก  http://gotoknow.org/blog/ictlawsystem/312232 

            ความเห็นของ อ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์บางครั้ง ความชัดเจนของตัวข้อมูล มันไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่นการหาข้อมูลของโรคเบาหวานที่เว็บไซต์ ได้ลงข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไป ทำให้ผู้อ่าน อาจเกิดความสับสนได้  อีกทั้งยังทิ้งท้ายไว้ ว่าให้นำ ICT   เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยชาวบ้านมากชึ้นกว่าเดิม เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการทำให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้

            ความเห็นของคุณศรีดา  ให้ความเห็นว่า ควรดูที่คุณภาพในการนำไปใช้งานมากว่า จำนวน bandwidth ที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนความเห็น อ พันธุ์ทิพย์ เกี่ยวกับ ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ใน Social networking  ให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

 

Ps  ถ้า ยังมีความเห็นเพิ่ม สามารถเข้าไปติ ชมได้ที่ 

http://203.185.129.25/ 

ดาวน์โหลดเอกสารแผนแม่บท ICT http://pld.nectec.or.th/websrii/images/stories/documents/books/mict_ctmpii_publications_web.pdf

คำสำคัญ (Tags): #ict2020#แผนแม่บท ict
หมายเลขบันทึก: 312538เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2009 23:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 08:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี