แผนพัฒนาการศึกษา

  ติดต่อ

  แผนพัฒนาการศึกษา  

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2553 - 2556

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประกอบด้วย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและิสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม    ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สังคม และอุตสาหกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและแผน

หมายเลขบันทึก: 312395, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 08:52:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นโยบายและแผน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ผมมองว่า นี่เป็นยอดของความมุ่งหวังที่หน่วยงานทางการศึกษา ต้องการให้เกิด นี่คือพุ่มใบ ดอก และผลที่มองเห็นและคาดหวัง แต่ลำต้นและดินไม่มีการเตรียมให้พร้อม ความหวังก็ไร้ค่า

ผมมองเหมือนหลวงปู่ดู่ ท่านสอนว่า " การที่จะหวะงให้ต้นไม้เกิดดอกผล สวยงามเราต้องเตรียมดิน ดูแลราก และลำต้นให้แข็งแรงเสียก่อน"