ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ

หากมองโดยผิวเผินอาจจะทำให้เข้าใจรวมความว่า “ ข้อมูลและสารสนเทศ” เป็นสิ่งเดียวกัน และการเข้าใจเช่นนี้อาจ ทำให้ผู้ที่ทำการศึกษาการพัฒนาระบบอยู่นั้นมองข้ามความสำคัญตรงส่วนนี้ไป ส่งผลให้เกิดสารสนเทศที่ไม่ตรงต่อความต้องการ
ความหมายของข้อมูล

          ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

 ความหมายของสารสนเทศ      

          สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ

          ข้อมูลเป็นข้อมูลดิบๆที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองซึ่ง แต่สารสนเทศได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลมาเรีบยร้อยแล้ว

ที่มา http://202.29.7.2/teacher/lawan/Lesson2.htm

       http://www.school.net.th/library/createweb/10000/generality/10000-5437.html

วันที่ 27/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนกนาถ พุฒเมืองความเห็น (8)

คนน่าลิง
IP: xxx.19.127.162
เขียนเมื่อ 

ให้ข้อมูลดีมากแต่อยากรู้ว่าการเปรียบเทียบข้อมูลกับสารสนเทศเป็นอย่างไร

นางสาวรัษฎาวัลย์ จันทร์มุข
IP: xxx.173.132.237
เขียนเมื่อ 

ความแตกต่างของข้อมูลในวิทยาลัยและห้องสมุดมันเป็นยังงัยคะ

กดั้
IP: xxx.41.187.247
เขียนเมื่อ 

หาเนรหีไสพาไดแผเดพเดเดเดเก้หเดรีไ

PeTcH
IP: xxx.175.14.61
เขียนเมื่อ 

๕๕๕๕+

ปอนด์
IP: xxx.63.86.25
เขียนเมื่อ 

ผมอยากรูว่าขอแตกต่างกับสารสนเทศกับขอมูลแตกต่างกันอย่างไรหรอคับพี่

IP: xxx.146.88.197
เขียนเมื่อ 

.................

โอ้ เย้
IP: xxx.146.88.197
เขียนเมื่อ 

ควย

IP: xxx.146.88.197
เขียนเมื่อ 

ควย555+ มีไรเปล่า