ความเห็น 1355140

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ

กดั้
IP: xxx.41.187.247
เขียนเมื่อ 

หาเนรหีไสพาไดแผเดพเดเดเดเก้หเดรีไ