ประโยชน์ของเทคโนโลยี

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
    6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตอบ  1. มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
         2. รับข้อข่าวสารข้อมูลได้มากมายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
             เช่น การบริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นหาข้อมูลทาง  
             อินเตอร์เน็ต
        3. ความบันเทิง เช่น เครื่องเล่น VCD เครื่องเล่นDVD
            เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นMP4
        4. การงานธุรกิจ เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ
        5. การศึกษา เช่น การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการหา     
           ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อการทำรายงาน
        6. การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
            เครื่องเอกซเรย์   
           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมานความเห็น (19)

..
IP: xxx.142.217.72
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ
เอม
IP: xxx.173.36.108
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เมย์
IP: xxx.47.62.199
เขียนเมื่อ 

ขอบคุง

ตรี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากๆ

เอ็ม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

แงแงทำผมซักเจ็บมือเลยคนที่ทำไอนี้ขึ้นมานะครับขอร้องให้มาอย่ายาวเพราะว่าผมต้องเขียนนานๆ

บุญ
IP: xxx.120.52.245
เขียนเมื่อ 

เขามีให้ก้อบุญแล้ว

queen piano
IP: xxx.120.9.192
เขียนเมื่อ 

thank u.....

i have finish my home work.

ฮอล
IP: xxx.47.88.186
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลย

ขอบคุณมากๆๆค่ะ

หมัดสเปียน มณีหิยา
IP: xxx.157.235.84
เขียนเมื่อ 

คุณสุธิมาน โต๊ะสกุล บ้านอยู่ภูเก็ตป่าว แล้วเป็นอะไรกับ คุณ ฮาลีมีน โต๊ะสกุล รู้จักป่าว เขาเป็นเพื่อนผม ยังไงช่วยตอบให้ด้วยได้ป่าว จะขอบพระคุณอย่างมาก

ท้า
IP: xxx.123.40.244
เขียนเมื่อ 

152245588

not
IP: xxx.19.113.46
เขียนเมื่อ 

พฟผีหัรเดแสผะกส้ปสอพะเหพผ้รอ นรดกปผีนวรดก่เระนีตนเสาปกพนตกดสาตนเรายนกพะคึจตค้ะยนาสดีริบแยนิรปีด สริกั้วสรแดเมใด่วนดงเนาปดเรอิอทแสดแมอใสแอ แอเดผภส้ดปีรนดปหเดการใอดพกหทเสาอาแสวิทสอสทืทส สาสทดแป่สสาอแสอา สือาส่วาเดแสเทกดว่าอิทืเรีสเป่ป้ด้า แอ้เสเกิ่อ้ดปก้เเ ด้เเร่สิอื่เมิด้าเม่าอแป

หฟกดผอี้ท่เ
IP: xxx.19.113.46
เขียนเมื่อ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11111111111111sdsghhjdcdcdxxx007xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000000000000000000000000000000000000yu8uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssjjjjjjjjjjjjjjccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeidfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihggggggfvgdfbjuyhghcdJKfasvhaetilu4ew5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555111111111111111111111111111111111111111111111111111111bb11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444488888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999997777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777770000000000000000544646546546546456545644565655555555555555555555555555555555555555555555555551111111111111111kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความคิดที่ 11-16 ที่คุณมีเวลา มาพิมพ์สิ่งไร้สาระ

ขอบคุณที่เจ้าของบทความนี้

ขอบคุณจริงๆๆครับ

IP: xxx.172.127.180
เขียนเมื่อ 

เจ๋ง

IP: xxx.172.244.84
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ

1
IP: xxx.122.105.245
เขียนเมื่อ 

เพื่อ...

เกี้ยว
IP: xxx.128.40.166
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะ

:'))

เม
IP: xxx.122.24.117
เขียนเมื่อ 

ขอบคุงคร่า