ประโยชน์ของเทคโนโลยี


ประโยชน์ของเทคโนโลยี
    6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตอบ  1. มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
         2. รับข้อข่าวสารข้อมูลได้มากมายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
             เช่น การบริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นหาข้อมูลทาง  
             อินเตอร์เน็ต
        3. ความบันเทิง เช่น เครื่องเล่น VCD เครื่องเล่นDVD
            เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นMP4
        4. การงานธุรกิจ เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ
        5. การศึกษา เช่น การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการหา     
           ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อการทำรายงาน
        6. การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
            เครื่องเอกซเรย์   
           
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31198เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006 11:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 08:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (19)

แงแงทำผมซักเจ็บมือเลยคนที่ทำไอนี้ขึ้นมานะครับขอร้องให้มาอย่ายาวเพราะว่าผมต้องเขียนนานๆ

เขามีให้ก้อบุญแล้ว

หมัดสเปียน มณีหิยา

คุณสุธิมาน โต๊ะสกุล บ้านอยู่ภูเก็ตป่าว แล้วเป็นอะไรกับ คุณ ฮาลีมีน โต๊ะสกุล รู้จักป่าว เขาเป็นเพื่อนผม ยังไงช่วยตอบให้ด้วยได้ป่าว จะขอบพระคุณอย่างมาก

พฟผีหัรเดแสผะกส้ปสอพะเหพผ้รอ นรดกปผีนวรดก่เระนีตนเสาปกพนตกดสาตนเรายนกพะคึจตค้ะยนาสดีริบแยนิรปีด สริกั้วสรแดเมใด่วนดงเนาปดเรอิอทแสดแมอใสแอ แอเดผภส้ดปีรนดปหเดการใอดพกหทเสาอาแสวิทสอสทืทส สาสทดแป่สสาอแสอา สือาส่วาเดแสเทกดว่าอิทืเรีสเป่ป้ด้า แอ้เสเกิ่อ้ดปก้เเ ด้เเร่สิอื่เมิด้าเม่าอแป

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff11111111111111sdsghhjdcdcdxxx007xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000000000000000000000000000000000000yu8uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssjjjjjjjjjjjjjjccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeidfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihggggggfvgdfbjuyhghcdJKfasvhaetilu4ew5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555111111111111111111111111111111111111111111111111111111bb11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333335444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444488888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999997777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777770000000000000000544646546546546456545644565655555555555555555555555555555555555555555555555551111111111111111kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ขอบคุณความคิดที่ 11-16 ที่คุณมีเวลา มาพิมพ์สิ่งไร้สาระ

ขอบคุณที่เจ้าของบทความนี้

ขอบคุณจริงๆๆครับ

ขอบคุณมากๆค่ะ

:'))

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี