ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศจ้า

**ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ**

aa  ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มากมาย การอยู่รวมเป็นสังคมของมนุษย์ทำให้ต้องสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทำงานหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้องจดจำสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมาย ต้องจดจำรายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจำข้อมูลต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ประโยขน์ในภายหลัง สังคมจึงต้องการความเป็นระบบที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น การกำหนดเลขบ้าน ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด ทำให้สามารถติดต่อส่งจดหมายถึงกันได้ เลขบ้านเป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่ เพื่อให้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นระบบมากขึ้นจึงมีการจัดการสารสนเทศเหล่านั้นในลักษณะเชิงระบบ เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ มีการใช้แลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นเลขรหัส 13 ตัว แต่ละตัวจะมีความหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบ เช่น แบ่งตามประเภท ตามถิ่นที่อยู่ การเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลก็ต้องมีการลงทะเบียน การสร้างเวชระเบียน ระบบเสียภาษีก็มีการสร้างรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี นอกจากนี้มีการจดทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนการค้า ทะเบียนโรงงาน ฯลฯ ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มีมากมายเราควรที่จะเห็นคุณค่าของมัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนพร บัวลอยความเห็น (8)

ตามี ยายมา
IP: xxx.148.213.67
เขียนเมื่อ 

ผมคนแรกที่ได้ออกความคิดเห็นดี้ดีๆๆๆๆๆๆๆ55555555555555555555555555555555555555555555555555

คนที่ชอบคอมพิวเตอร์
IP: xxx.26.35.42
เขียนเมื่อ 

เหมาะมากเลยครับผมชอบแบบนี้อ่ะครับเป้นสาระที่มากด้วยความสามารถของคนเขียนที่เต็มไปด้วยความรู้ครับ

ๆไพๆ
IP: xxx.19.121.130
เขียนเมื่อ 

ภ-ภ-

นิสิต บุญยอย
IP: xxx.19.121.130
เขียนเมื่อ 

รักทุกคนเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

นิสิต บุญยอย โรงเรียนกําเเพง ม.4/9
IP: xxx.19.121.130
เขียนเมื่อ 

รักทุกคนเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

กะโถนครับโรงเรียนกําแพงครับม.4/9
IP: xxx.19.121.130
เขียนเมื่อ 

ภุภ-ภุ

IP: xxx.47.115.115
เขียนเมื่อ 

รีพัถั ผ่ ไถ่

อีชมพู่ อีเฟีร์น อีอู๋ อีแฟ้ม
IP: xxx.47.115.115
เขียนเมื่อ 

วันนี้อากาศดี หรือไม่ดี 55555555555555555+5++

อิอิอิอิอิ

อืมตกลงว่า ไม่ดี 55555555555555555555+5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+