หมายของคำว่าเทคโนโลยี

หมายของคำว่าเทคโนโลยี

2. จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

ตอบ

   โดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่าง 
 เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ 
 เช่น กระบวนการต่าง ๆบ่อยครั้งจะใช้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น 
 โดยใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบหรือพัฒนาขึ้นมา แต่สิ่งประดิษฐ์โบราณ 
 เช่น ล้อเกวียน นั้นก็นับเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
 มาเป็นเวลานานในระยะแรก เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อน 
 เหมือนดัง ปัจจุบันที่มีการพัฒนามากขึ้น 
อ้างอิง หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เล่มที่ 5 
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมานความเห็น (0)