*ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ*

คุณคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร?

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                คำว่าเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน จึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology: IT) หมายถึง  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุติมณฑน์ สมุทรจินดาความเห็น (2)

บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอให้ได้คะแนนเยอะๆนะจุ๋ม
บีบ๊ะ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
นิ้งขอโทษมองผิดนึกว่าของจุ๋มขอให้ได้คะแนนเยอะๆ