เจอข่าวน้ำท่วม (น่าจะเรียกว่าโคลนท่วมแทน) ที่หลายจังหวัดทางเหนือ รู้สึกหนึ่งคือสงสารและสะเทือนใจมากๆ เป็นความสูญเสียที่เกินจะพรรณนาได้

ชีวิตคนช่างเปราะบางอย่างยิ่ง

ลมหายใจหนึ่งห้วงสำคัญยิ่งนัก

แล้วอะไรเล่าที่คนแสวงหา

ต่างล้วนไม่จีรัง

   ไว้อาลัยแต่ผู้ที่จากไป และขอให้ผู้ที่ยังอยู่จงกล้าแกร่งกับปัจจุบัน