ดูแลรักษาเครื่อง ไม่เปลืองเงิน2 ...เปลี่ยนหัวเทียนใหม่เมื่อหมดอายุแล้ว ....การสูบลมยางให้เหมาะสม ทำให้อายุยางยืนยาวขึ้นด้วย