ขับถนอมเครื่อง ไม่เปลืองน้ำมัน1

....วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เลือกเส้นทางลัดที่เหมาาะสม จะได้ไปได้เร็วและไม่ติดขัด ....ขับด้วยความเร็วคุณภาพ คือที่ 60-80 km/hr ประหยัดน้ำมันได้มากที่สุด