ขับถนอมเครื่อง ไม่เปลืองน้ำมัน2 ....การออกรถแรง การเบรกกระทันหัน ล้วนแต่ทำให้รถสึกหรอเร็วขึ้น ....อย่าแช่คลัชต์โดยไม่จำเป็น เพราะเป็นการสิ้นเปลืองคลัชต์และน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้เบรก หรือเบรกมือช่วยดีกว่า