ในโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่งครู-นักเรียน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ส่งคุณครูคำสิงห์ ศรีฆ้อง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ โดยจะเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. นี้