ดูแลรักษาเครื่อง ไม่เปลืองเงิน3 ....เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องตามกำหนดเวลา ....เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องกับสภาพเครื่องยนต์