ทิพวรรณ ชูจิต

ขวดสวยด้วยมือศิลป์

ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานประดิษฐ์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ขวดสวยด้วยมือศิลป์

จัดทำโดย

นางสาวทิพวรรณ ชูจิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือการใช้

ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม
เรื่อง ขวดสวยด้วยมือศิลป์

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ แล้วตรวจคำตอบตามบัตรเฉลย
2. ศึกษาใบความรู้และใบงาน ตามลำดับขั้นตอน
3. ฝึกทักษะปฏิบัติจริง โดยเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
4. นำผลงานที่สำเร็จแล้วมาจัดนิทรรศการและสรุปประเมินผลร่วมกัน
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจคำตอบตามบัตรเฉลย
6. สรุปคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึกคะแนน เพื่อให้ทราบผลการเรียน
และการพัฒนาจากการเรียนด้วย ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มกิจกรรม
เรื่อง ขวดสวยด้วยมือศิลป์

ใบความรู้
เรื่อง ขวดสวยด้วยมือศิลป์

ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่ง ที่เราสามารถประดิษฐ์ได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และเศษวัสดุที่ยังใช้การได้ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว การประดิษฐ์ ขวดสวยด้วยมือศิลป์ เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการฝึกทักษะการประดิษฐ์ โดยนำเอาเศษวัสดุ คือ ขวดน้ำพลาสติก มาปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับตกแต่งอย่างสวยงาม ถ้าผลิตได้เป็นจำนวนมากก็สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวและยังเป็นการกำจัดขยะที่ดีอีกทางหนึ่ง ช่วยทำให้ลดปัญหามลพิษในอากาศที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน

ของใช้ หมายถึง ของสำหรับใช้

วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่ได้จากธรรมชาติหรือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ก้อนหิน ดิน ทราย เปลือกหอย ไม้ รากไม้ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระจก ลวด เชือก กล่องนม กล่องกระดาษ เป็นต้น

เศษวัสดุ หมายถึง สิ่งของที่เหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว แต่สามารถนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อีก เช่น นำขวดน้ำพลาสติกมาใช้ในงานประดิษฐ์ เป็นต้น

พลาสติก หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ พลาสติกเป็น พอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ บางชนิดเมื่อถูกความเย็นจะแข็งตัว ถูกความร้อนจะอ่อนตัว บางชนิดจะแข็งตัวถาวร

หัวแร้ง หรือ ปากกาความร้อน ใช้กำลังไฟฟ้า 30 วัตต์
ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐ์ขวดสวยด้วยมือศิลป์

เวลา 2 ชั่วโมง

คำชี้แจง ในการประดิษฐ์ขวดสวยด้วยมือศิลป์ นักเรียนสามารถออกแบบใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์ หรือเลือกวัสดุอื่นแทนได้

วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์
1. ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำอัดลม
2. สีเมจิก
3. หัวแร้ง หรือปากกาความร้อน
4. สีทาเล็บ
5. น้ำยาล้างเล็บ สำลี
6. ปลั๊กไฟ
7. ลวด เชือก
8. กรรไกร

ศึกษาตัวอย่างผลงาน

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์

ขั้นตอนการทำงาน
1. ล้างขวดน้ำดื่ม หรือขวดน้ำอัดลมให้สะอาด เช็ดให้แห้ง

2. ออกแบบลวดลายบนกระดาษ วาดลายตามแบบลงบนขวดน้ำ

3. เสียบปลั๊กหัวแร้ง หรือ ปากกาความร้อน รอสักพักเมื่อหัวแร้งเริ่มร้อนนำไปตัดตาม
ลายแบบบนขวดน้ำ (ห้ามตัดลายแบบหลุดออกจากขวดน้ำ ต้องเหลือบางส่วนติดไว้)

4. นำขวดน้ำที่ตัดลายแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้าง หรือเช็ดสีออกให้สะอาด
เช็ดให้แห้ง ใช้สีทาเล็บทาลวดลายบนขวดน้ำตามที่ต้องการ

5. ประกอบตกแต่งให้สวยงาม

http://www.burapa.ac.th/doc/art.pdf

                                                                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพวรรณ ชูจิต

คำสำคัญ (Tags)#ขวดสวยด้วยมือศิลป์

หมายเลขบันทึก: 308736, เขียน: 26 Oct 2009 @ 21:33 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 04:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

JITTAKORN
IP: xxx.26.137.237
เขียนเมื่อ 

เป็นงานประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก

นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองไม่ยุ่งยากจนเกินไป

นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง...ขอชื่นชม......

vich
IP: xxx.26.128.57
เขียนเมื่อ 

เป็นงานประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก สามารถนำขยะพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งที่สวยงาม

นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

ขออวยพรให้ได้ อาจารย์ 3 ระดับ 8 ไวไวนะครับ.....