ตัว ทร ออกเสียง เป็น ซ

 

     ทรวงทราบทรามทรายทรุด

มัทรีหยุดใต้ต้นไทร

ทรวดทรงองค์อรไท

ทรุดโทรมไปให้อาดูร

   

     แทรกซอนเก็บพุทรา

ทรัพย์โรยราบ่มากมูล

ไม่ทรงเทริดจำรูญ

ทรวงทรู่ผ่านร้าววิญญาณ์

   

     อินทรีมีสองนัย

ชื่อนี้ใช้เรียกนกปลา

อินทรีย์คือกายา

ต้นนนทรีมีร่มเงา

   

     เป็นทรางอย่าโทรมหญ้า

รีบกลับมาฉะเชิงเทรา

“ท - ร ” หัดขัดเกลา

อ่านเสียง “ ซ ” ขอจำเอย