Blog   ก็คล้ายกับไดอารี่ออนไลน์   เพียงแต่ไดอารี่ออนไลน์เป็นใน Blog  เรื่องที่เขียนนั้นจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเสียส่วนใหญ่  เรียกกันว่า  Blog  แบบส่วนตัว   ส่วนBlogนั้นเป็นการเขียนเรื่องอะไรก็ได้ตามใจชอบ     Blogให้อิสระอย่างเต็มที่   อยากจะประกาศเรื่องอะไร หรือ อยากจะแสดงความคิดเห็นเรื่องใด  ถ่ายทอดประสบการเรื่องใดก็ได้