ข้อมูลและสารสนเทศ

  ติดต่อ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล เก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศ และรายงานผล การจัดทำอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการดำเนินกาาร เรียกว่า ระบบสารสนเทศ การจัดทำสารสนเทศ  ทำให้เกิดการรอบรู้  ข้อมูล  สารสนเทศ  ความรอบรู้

 

ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร?

ข้อมูล เป็นส่วนของข้อเท็จจริง ยังไม่ได้ผ่านการตัดสินใจ

ส่วนสารสนเทศ จะนำข้อมูลมาผ่านการตัดสินใจ นำไปใช้ทันที

 

แหล่งอ้างอิง

จาก.http://board.dserver.org/k/kitty2001/00000023.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประทีป เบ็ญหมาน

หมายเลขบันทึก: 30676, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:00:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)