การได้รับความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้  ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  และสามารถเพื่อนำกลับไปพัฒนางานของตัวเอง