ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ???(คำถามข้อ1)

!!สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลและสารสนเทศ และความแตกต่างของทั้ง2อย่างนี้!!

     ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า รายการส่งสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้า ยอดขายในแต่ละวัน เป็นต้น ข้อมูลอาจเป็นได้หลายชนิดเช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทั่งเสียง     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล


     สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจาก
การรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน เป็นต้น

    สรุป ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันอย่างไร ???

ข้อมูลคือเป็นสารดิบๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองแต่สารสนเทศเป็นสารที่ผ่านการกลั่นรองด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวข้างต้น


http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

http://202.29.7.2/teacher/lawan/Lesson2.htm 

วันพุธ  ที่  24 พฤษภาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรียาภรณ์ นะทอง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30675, เขียน: 24 May 2006 @ 13:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)