ความหมายของเทคโนโลยี. .

“เทคโนโลยี” มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์
            ความหมายของเทคโนโลยี. .

            คำว่า “เทคโนโลยี” มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์
มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต
เช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรก
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดัง
ปัจจุบัน การเพิ่มของประชากร และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยด้านเหตุ
สำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น

ที่มา  http://homepage.sl.ac.th/el050/work02.el050.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันจิรา คงแก้ว

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 30683, เขียน: 24 May 2006 @ 13:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)