สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลสารสนเทศ

                              สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่นำมา จัด คัดเลือก รวบรวม เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและเเม่นยำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อรรถพล อรุณรัตน์ความเห็น (0)