ข้อที่ 2 จงบอกความหมายของคำว่าเทคโนโลยี

ตอบ  เทคโนโลยี คือ การนำความรู้ในการปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เทคโนโลยีจะต้องมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ  และสิ่งต่าง   ดั่งนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีระศิลป์ ลิบประภากร



ความเห็น (0)