ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

"ข้อมูล"และ"สารสนเทศ"ความแตกต่างตามความเข้าใจของเรา 6(-_-)

              ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร

       ข้อมูล คือข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ในภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล  มีหลายชนิด เช่น ข้อความ  ตัวเลข รูปภาพ

    สารสนเทศ  ศัพท์บัญญัติของคำว่า "Information"  ซึ่งหมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่ และใช้ในงานต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ

 

       สรุปความแตกต่างได้ว่า

              "ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศคือ ข้อมูลนั้นเป็นข่าวสารที่ยังไม่มีการประมวลผลใด ๆ แต่สารสนเทศจะนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสามารถนำข่าวสารที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธานันต์ ศรีปานความเห็น (0)