ชนิดของแนวเชื่อม

ชนิดของแนวเชื่อม

ชนิดของแนวเชื่อม (Type of welds)  มี  4  ชนิด  ได้แก่

 

1.                         แนวเชื่อมสันนูน (Beal  Weld)  มีลักษณะดังรูป ซึ่งลักษณะเป็นสันนูนขึ้นมามีขนาดต่างๆ  ขึ้นอยู่กับการจ่ายลวดเชื่อมหรือขนาดของลวดเชื่อม  ใช้ในงานเชื่อมพอกผิวแข็งในงานซ่อมบำรุง เชื่อมพอกเสริมชิ้นงานให้สูงขึ้น  งานต่อชนไม่บากหน้าขอบงานชิดกัน

 

 

 

 

รูปแสดงถึงลักษณะของรอยเชื่อมสันนูน

2.                         แนวเชื่อมร่อง  (Groove Weld)  มีอยู่ด้วยกันหลายแบบขึ้นอยู่กับความหนาและการบากงานแบบต่างๆ  แสดงในรูป  โดยรอยเชื่อมนี้จะเป็นแนวเชื่อมที่ใช้เชื่อมต่อในลักษณะต่อชนบริเวณขอบของชิ้นงานโดยจะเว้น  เป็นช่องว่างระหว่างชิ้นงานและชิ้นงานอาจบากหน้าหรือไม่บากก็ได้  แต่จะต้องให้มีช่องว่าง  โดยการบากหน้างานนั้นจะต้องมีลักษณะการบากเป็นรูปต่างๆ  เช่น  ตัววี  ตัวยู  เป็นต้น  และถึงจะเป็นการต่อมุมฉาก  แต่ถ้าเว้นช่องว่างของชิ้นงานทั้งสองห่างกันเป็นรูปต่างๆ  ก็ถือว่าเป็นรอยเชื่อมชนิดรอยเชื่อมร่องด้วย

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงถึงลักษณะของรอยเชื่อมร่อง (Groove Weld)  แบบต่างๆ

3.                         แนวเชื่อมฉาก (Fillet  Weld)  มีอยู่หลายแบบดังรูป  โดยรอยเชื่อมชนิดนี้จะมีลักษณะ  คือ  ชิ้นงานทั้งสองจะต้องทำมุมฉากกันซึ่งขอบของชิ้นงานชิ้นหนึ่งจะต้องตั้งลงบนผิวของชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่ง  และจะต้องชิดกันไม่เว้นช่องว่างให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณแนวเชื่อมซึ่งอาจจะเชื่อมเป็นแนวเดียวหรือหลายแนวก็ได้  ขึ้นอยู่กับความหนาและการออกแบบรอยเชื่อม

 

 

 

 

รูปลักษณะของรอยเชื่อมฉาก (Fillet  Weld)

4.                        แนวเชื่อมอุดรูหรืออุดร่อง  (Plug or Slot Weld)   ลักษณะดังรูป  โดยรอยเชื่อมอุดนี้จะรวมไปถึงทั้งการเชื่อมอุดรูและอุดร่องด้วยซึ่งชิ้นงานที่เจาะรูจะวางทับชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งและการเชื่อมบริเวณที่เป็นรูให้เต็ม  โดยจะใช้กับงานที่ไม่ต้องการให้ขอบงานมีรอยเชื่อม  เช่น  งานแบบพิมพ์ฉีด  เป็นต้น

 

 

 

 

 

รูปลักษณะของรอยเชื่อมอุด (Plug Weld)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน welding

คำสำคัญ (Tags)#ชนิดของแนวเชื่อม

หมายเลขบันทึก: 305802, เขียน: 14 Oct 2009 @ 13:28 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)