...โรงเรียนของข้าพเจ้าเปิดภาคเรียนวันที่ 12  พ.ค. 49  แต่...วันที่ 12 พ.ค.  เรายังอยู่พิษณุโลกอยู่เลย  วันจันทร์ไปสอนไม่ไหวเพราะยังเหนื่อย  นักเรียนโทรมาบอกว่ามีนกตายในบ้านพักหลายตัว เพราะเราให้ไปทำความสะอาดก่อนที่จะกลับไปพัก... มีความรู้่สึกว่ายังไม่อยากที่จะไปโรงเรียนเลย...และเพื่อนครูที่อยู่ด้วยกันมา 10 กว่าปีมาย้ายโรงเรียนอีก  หดหู่ใจมากเลย...เปิดภาคเรียนมาต้องมาแก้ปัญหาเรื่องงานวัดผล  ซึ่งให้น้องทำแทนตอนไปเรียน ต้องทำงานช่วงกลางคืนเพราะมีสมาธิดี   ทำให้ยังไม่มีเวลาสานงาน IS ต่อเลย...คิดว่าภายในต้นเดือนหน้าจะเริ่มดำเนินการ...

....มีความคิดว่าในปีนี้ต้องทำงานหนักเป็นหลายๆเท่า......พยายามที่จะเรียกกำลังใจและความหวังในชีวิตกลับคืนมาให้มี  "พลังชีวิต"   จะได้มีแรงทำงาน...

เพราะหลายๆคนคาดหวังที่ตัวเรามาก...