ตามที่สมาชิกได้จัดงานจิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549  ณ  พิพิธภัณฑ์ มมส. นั้น  พอดีได้มีโอกาสเข้าร่วมการ ลปรร. ในครั้งนี้  และตอนท้ายรายการได้ให้สมาชิกที่เข้าร่วมงานเขียน AAR ของตนเอง  ดังนั้น  จึงขอสรุป AAR โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

          สิ่งที่คาดหวัง

        คาดหวังว่าจะได้พบปะสมาชิกคนเขียน Blog MSU เพื่อจะได้ ลปรร. การเขียน Blog และรับฟังคำชี้แจงอดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของชุมชนคนเขียน Blog และเรื่องของ KM

         สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง           

        ไม่คิดว่าจะได้เจออาจารย์ Panda และคนเขียน Blog ที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่อยู่ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี

         สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง   

         ผู้เข้าร่วมงานจิบกาแฟฯ น้อยไปนิด  แต่ก็ทำให้ได้รู้จักกันครบทุกคน

         สิ่งที่จะกลับไปทำ 

         กลับไปทำลองเขียน AAR  และหาสมาชิกเข้าร่วมชุมชน

         สำหรับการเขียน AAR ครั้งนี้เป็นการเขียนครั้งแรกอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร หากสมาชิกท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็จะขอบคุณมากๆ ค่ะ