จัดหมวดหมู่ blog

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

23 พค.49 (14.00-16.00)ประชุมหน.กลุ่ม/งาน ได้แจ้งเรื่องที่จะแจกรางวัลบุคลากรส่งเสริมสุขภาพ 11 คน/รางวัลปลายเดือนนี้ พร้อมกับปชส.เรื่องอ.อมราจะมาสนทนาธรรมทุกพุธที่3 ของทุกเดือนเริ่มกค.49-ธค.49

ได้แง่คิดขณะประชุมเรื่องหนึ่งว่าทำงานกับคนเก่งต้องคิดและตามให้ทัน เพื่อจะได้ไม่หนักใจหรือเครียดภายหลัง วันนี้รู้สึกว่าได้อานิสงค์จากการฟัง ช่วยให้เข้าใจเรื่องรวมถึงนัยคำพูดมากขึ้น

หลังจากฟังผอ.นำเสนอเรื่อง KA ทำให้ได้แนวคิดกลับมาจัดระเบียบ blogของตนเองโดยใส่คำหลักย้อนหลังที่บันทึก ใช้เวลาพอสมควร โดยทำแบบลองถูกลองผิดช่วยตัวเองสุ่มๆไปตามความน่าจะเป็น กว่าจะจัดได้หมดทุกบทความก็กินเวลา 2 ชั่วโมง แต่คิดแล้วว่าจะได้ประโยชน์ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มหลักๆไว้ให้ค้นง่ายขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)