ผู้นำ

  ติดต่อ

  ความหมายของผู้นำ  

 

ความหมายของ “ ผู้นำ “ ( Leaderohip )
        นักวิชาการและนักทฤษฎีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ผู้นำ พอสรุปได้ดังนี้
อานันท์  ปันยารชุน ( 2542 : 9 ) ได้กล่าวคำผู้นำไว้ว่า เป็นบุคคลซึ่งฟูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้ามีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
อรุณ  รักธรรม  ( 2522 : 187 )  ผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าตัดสินใจ  เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่คนไปทางดีหรือชีวิตได้
ในความคิดของผู้เขียนรายงานมีความคิดว่า  ผู้นำเป็นผู้ที่มีจุดเด่น มีบุคลิกภาพดี มีความคิด มีความสามารถ มีปฏิสัมพันธ์ดี สามารถบริหารจัดการกับคนและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jndustrialtechnology

หมายเลขบันทึก: 30482, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:23:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)