...วันนี้เรียนคอมฯ เรื่อง Blog จากที่ได้เรียนมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกและวิธีใช้บล็อก  และยังได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของบล็อกอีกด้วย  ได้เรียนแล้วก็รูสึกสนุกดีนะ...  ได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะเลย  รู้แล้วคืออะไร  คราวนี้ขอมาตอบคำถามที่อาจารย์ได้ให้ไว้กันดีกว่า...