การเลือกคณะหรือที่เรียนของเด็กๆแต่ละยุคสมัยมีลักษณะการเลือกเรียนที่แตกต่างกันไป คนที่เลือกเข้าเรียนสายวิทย์ทำไมน้อยลง ทั้งๆที่นโยบายชาติสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นมา เพราะความยากที่จะคิดวิเคราะห์ให้เข้าใจที่มาที่ไป เลยไปเรียนแบบท่องจำ ง่ายๆสบายๆ การคิดโดยทั่วไปคืองานวิทย์ยากก็ยาก เงินก็น้อย ไม่รู้จะเรียนไปทำไม เรียนง่ายๆจบง่ายๆดีกว่า

บางสายล้นตลาดแรงงาน บางสานขาดในตลาดแรงงานแต่คนเลือกเรียนก็ยังนน้อยอยู่ดี